Kategorie konkursowe Drone Film Festival Legnica 2018

Kategorie konkursowe Drone Film Festival Legnica 2018

(English version available below)

Konkurs filmowo-fotograficzny DFF 2018

Drodzy operatorzy, pasjonaci UAV i fani Drone Film Festival 🙂 Wielu z Was już pyta o szczegóły konkursu 2018 i pomału zaczyna myśleć nad pracami konkursowymi. Po rozmaitych burzliwych obradach i dyskusjach Jury oraz Organizatorów, czas przedstawić to, na co czekacie. Przed Wami tegoroczne kategorie konkursowe Drone Film Festival Legnica 2018.

Kategorie konkursowe Drone Film Festival Legnica 2018

Podczas debat, większość członków Jury zgodziła się co do wielkiej popularności kategorii konkursu DFF 2017. Jury i Organizatorzy domyślają się, że to jeszcze nie wszystko, co macie do zaprezentowania w tych sekcjach tematycznych. Dlatego też, zgodnie z ostatecznym werdyktem, również i w tym roku zapraszamy do zgłaszania filmów do następujących kategorii: „NATURE”, „CITY / INDUSTRIAL” oraz „MOVE”.

Ocenie podlegać będą następujące elementy filmów: FABUŁA / MONTAŻ / STOPIEŃ TRUDNOŚCI I ORYGINALNOŚCI UJĘĆ / POMYSŁ. Jak co roku, filmy zawierać muszą min. 60% ujęć dronowych i trwać 1-5 min.

Jeśli chodzi o kategorię fotograficzną, w tym roku czekamy od Was na małą dawkę sztuki – róbcie fotografie pod hasłem „ART”

W tym roku na pewno zaskoczymy Was cennymi nagrodami. Przewidujemy także małą niespodziankę – nagrodę specjalną Prezydenta Miasta Legnicy. Pamiętajcie, że nie sprzęt i budżet czynią zwycięzcę. Jak podkreśliliśmy, zwracamy uwagę m.in. na pomysł i nie będziemy rozróżniać amatorów oraz zawodowców, ponieważ wszystkich ścisłych finalistów traktujemy jak profesjonalistów.

Szczegółowy regulamin konkursu, informacje o programie i nagrodach dostępne będą na naszej stronie już wkrótce 🙂

Tymczasem zachęcamy do przypomnienia sobie prac laureatów filmowych 2017 oraz laureatów 2017 w kategorii fotograficznej

Przypominamy, że finał tegorocznej edycji odbędzie się w dniach 2-3 listopada w Legnicy. Jednym z partnerów i sponsorów Drone Film Festival Legnica 2018 jest innowacyjna firma logistyczna Ritex. Więcej informacji na temat wydarzenia już niebawem 🙂

Do zobaczenia!


<English version>

Film & Photo Contest DFF 2018

Dear UAV operators, enthusiasts and fans of the Drone Film Festival 🙂 Many of you already ask about the details of the DFF 2018 contest and slowly start to think about the competition works. After various deliberations and discussions of the Jury and the Organizers, it is time to present what you are waiting for. Before you the categories of Drone Film Festival Legnica 2018 competition.

Contest categories Drone Film Festival Legnica 2018

During the debates, most of the Jury members agreed on the great popularity of the DFF 2017 competition categories. The Jury and the Organizers are guessing that this is not all that you have to present in these thematic sections. Therefore, according to the final verdict, also this year we invite you to submit films to the following categories: „NATURE”, „CITY / INDUSTRIAL” and „MOVE”.

The following elements of the films will be assessed: PLOT / MONTAGE / DIFFICULTY AND ORIGINALITY OF SHOTS / IDEA. As every year, movies must contain min. 60% of the drone shots and last 1-5 min.

As for the photographic category, this year we are waiting for a small dose of art from you – take photographs under the theme „ART”.

This year, we will certainly surprise you with valuable prizes. We also anticipate a small surprise – a special prize of the Mayor of Legnica. Please remember that not the equipment and budget make the winner. As we emphasized, we pay attention eg. for an idea and we will not distinguish between amateurs and professionals, because all strict finalists are treated as professionals.

Detailed rules of the competition, information about the program and prizes will be available on our website soon 🙂

Meanwhile, we encourage you to recall the works of winners of film category 2017 and photo category 2017.

We would like to remind you that the final of this year’s edition will take place on 2nd-3rd November in Legnica. One of the partners and sponsors of Drone Film Festival Legnica 2018 is the innovative logistics company Ritex. More information about the event soon 🙂

See you!

Muzyka i dron na Drone Film Festival Wrocław 2017

Muzyka i dron na DFF Wrocław 2017

Muzyka i dron na Drone Film Festival Wrocław 2017

Podczas Gali Finałowej II edycji Drone Film Festival Wrocław 2017 czeka na Was kilka niespodzianek. Jedną z nich będzie koncert, jakiego jeszcze do tej pory nie słyszeliście. Po raz pierwszy w Polsce (a być może i na świecie) jako instrumenty muzyczne wykorzystane zostaną drony. Widowisko odbędzie się w ramach koncertu ”Muzyka i Dron”, który organizowany jest przez Związek Kompozytorów w Polsce przy współpracy z Centrum Technologii Audiowizualnych. Tę nietypową muzyczną ucztę przygotują kompozytorzy: Dariusz Jackowski i Anna Porzyc. Pełen koncert odbędzie się 16.11.2017 r.

Muzyka i dron - Drone Film Festival Wrocław 2017

Muzyka i dron – Koncert dronowy – Drone Film Festival Wrocław 2017

 

Zapraszamy! 🙂

 

Muzyka i dron_koncert dronowy na Drone Film Festival Wrocław 2017

Wariacje muzyczne z dronem na DFF Wrocław 2017

Drone Film Festiwal - fotorelacja

Relacja Drone Film Festival Wrocław 2016

Przypomnijmy sobie – relacja Drone Film Festival Wrocław 2016

Pierwsza edycja DFF Wrocław miała miejsce 11 listopada 2016 r. Mieliśmy okazję zobaczyć najlepsze konkursowe filmy z kraju i zagranicy oraz poznać zwycięzców konkursu w kategoriach filmów i fotografii dronowej. Zapoznaliśmy się z techniką Motion Capture, w której tajniki wprowadził nas pan Janusz Gajdecki. Połączyliśmy się z panem Radosławem Piesiewiczem aby posłuchać jego wykładu o wielo-sensorowym systemie detekcji dronów APS, a także poznaliśmy bliżej aplikację Drone Radar wspólnie z panem Pawłem Korzec. Emocji nie brakowało. Przypomnijmy sobie to, co wydarzyło się podczas pierwszej edycji, przed Wami relacja Drone Film Festival Wrocław 2016:

Już 4 listopada odbędzie się wielki finał II edycji Drone Film Festival Wrocław 2017 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Obserwujcie nasz fanpage i stronę internetową. Na chwilę obecną uchyliliśmy rąbka tajemnicy odnośnie kategorii konkursowych w tym roku.

Zapraszamy 🙂

 

Nagroda publiczności

Nagroda publiczności / Audience Award

Nagroda publiczności DFF 2016 / Audience Award of DFF 2016

Drone Film Festival Wrocław 2016 - nagroda publiczności

Nagroda publiczności na Drone Film Festival Wrocław 2016

 

 

Jest jeszcze szansa dla uczestników tegorocznej edycji na statuetkę Drone Film Festival Wrocław 2016 w plebiscycie internetowym.

 

Na czym polega oddanie głosu na swojego faworyta?

To łatwe, możesz:

  • wpisać nazwisko twórcy filmu / tytuł filmu w komentarzu na Facebooku (pod postem informującym o konkursie),
  • udostępnić post plebiscytowy na Facebooku wraz z informacją o faworycie,
  • zareagować na post plebiscytowy na FB informujący o faworycie,
  • skomentować film na Youtube,
  • dać kciuka (w górę) na Youtube.

 

Wygrywa twórca filmu z największą liczbą wszystkich reakcji. Głosowanie trwa do 05.12.2016 r. (23:59:59).

There is still a chance for the participants of the annual edition to win the statuette of Drone Film Festival Wroclaw 2016 by voting in the poll online.

 

What are the rules of voting for your favorite?

It’s easy, you can:

  • enter the name of the film author / the film title in a comment on Facebook (under the post announcing the contest),
  • share the plebiscite post on Facebook with the info about the favorite,
  • react on plebiscite post on FB informing about the favorite
  • comment a film on Youtube,
  • give thumb (up) on Youtube.

 

The filmmaker with the largest number of all reactions will be the winner. Voting continues until 05.12.2016 (23:59:59).

Wyniki plebiscytu podamy 6 grudnia 🙂

 

Filmy biorące udział w plebiscycie internetowym (oprócz filmów, które zdobyły Kryształowego Drona).

The plebiscite results be given on December 6th 🙂

 

Films that take part in the Internet plebiscite (without films that were awarded by the Crystal Drone).

Powodzenia / Good luck !

ROBOT EUGENIUS NA DFF

Robot Eugenius na DFF

Robot Eugenius na dff

Robot Eugenius został stworzony we Wrocławskim Parku Technologicznym przez firmę General Robotics. Robot Eugenius na DFF będzie pełnił rolę zarówno animatora jak i konferansjera. To czy udzieli wsparcia Jury w ocenach filmów konkursowych, będzie zależeć od niego 🙂 Robot nieustannie się rozwija, ostatnimi czasy Eugenius zwiększył swoją wiedzę na temat dronów.

Read More