JURY DFF 2019

JURY Drone Film festival poland 2019

Piotr Żukowski_przewodniczący Jury DFF Legnica 2018

Piotr Paweł Żukowski – Przewodniczący Jury DFF / The Chairman of DFF Jury

Piotr Paweł Żukowski – reżyser, operator, producent filmowy i telewizyjny, twórca Festiwal Filmów Optymistycznych Happy End. Doktorant na wydziale reżyserii w PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi, absolwent PWSFTviT. Wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Związany z Fundacją Bez Granic. Pomysłodawca Fabryki An)i(ołów.

Piotr Paweł Żukowski – director, operator, film and TV producer, creator of the Happy End Film Festival. Doctorate in Film Direction at the PWSFTviT Leon Schiller Film School in Łódź, graduate of PWSFTviT. Lecturer at Lower Silesian College in Wroclaw. Associated with the Foundation Without Borders. Originator of Angels Factory.

Drone Film Festival Legnica 2018 - Stanisław Klimek

Stanisław Klimek – Przewodniczący Jury DFF w kat. FOTO / The Chairman of PHOTO DFF Jury

Stanisław Klimek – wrocławski fotograf, z wykształcenia matematyk, wraz z żoną prowadzi wydawnictwo VIA NOVA. Fotografuje głównie architekturę. Szczególną uwagę poświęca w swoich pracach miastu Wrocław i regionowi Dolny Śląsk. Wydał wiele autorskich albumów fotograficznych prezentujących architekturę i zabytki polskich miast. Twórca m.in. takich projektów jak Gigapanorama Wrocławia.

 Stanisław Klimek – Wroclaw photographer, educated mathematician, together with his wife runs the publishing house VIA NOVA. Mainly photographing architecture. In his work he mostly presents the city of Wroclaw and the region of Lower Silesia. He has published many photo albums presenting architecture and monuments of Polish cities. The creator of Gigapanorama of Wroclaw.

 ••

[pexservices pex_attr_set=”jury-2018-osoby” pex_attr_layout=”default” pex_attr_columns=”2″ pex_attr_parallax=”enabled” pex_attr_crop=”enabled” pex_attr_bgcolor=”” pex_attr_textcolor=”” pex_attr_undefined=”undefined” pex_attr_title=”” pex_attr_desc=”” pex_attr_btntext=”” pex_attr_btnlink=””][/pexservices]

 

Drone Film Festival Wrocław 2016