PROGRAM

program festiwalu filmów dronowych we wrocławiu 2016

Drone Film Festival Wrocław 2016

 

w programie:

-> EMISJE najlepszych krajowych i zagranicznych filmów dronowych we Wrocławiu, Kudowie-Zdrój, Kłodzku i Opolu,

-> EMISSION of the best local and foreign drone films in Wrocław, Kudowa-Zdrój, Kłodzko and Opole,


-> WYKŁAD I PANEL DYSKUSYJNY o wielo-sensorowym systemie detekcji dronów  – APS Advanced Protection Systems

-> LECTURE AND DISCUSSION PANEL obout the multi-sensor drone detection systemAPS Advanced Protection Systems


-> PREZENTACJA Motion Capture – techniki stosowanej w filmach i grach komputerowych, polegającej na „przechwytywaniu” trójwymiarowych ruchów

-> PRESENTATION OF Motion Capture – technique used in movies and video games, involving the „capture” of three-dimensional movements

 


-> PREZENTACJA APLIKACJI DroneRadar: ”Jak, gdzie i kiedy latać legalnie? Aplikacja DroneRadar zna odpowiedzi na te pytania. A Ty?”

-> PRESENTATION OF DroneRadar APPLICATION: ”How, where and when can you fly legally? Application DroneRadar knows the answers to these questions. And you?”

 


-> PRZYZNANIE NAGRÓD Kryształowe Drony w 4 kategoriach:

-> Cristal Drones AWARDS GRANTING in four different categories:

Program Drone Film Festival 2016

 

1. NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA (kategoria filmowa),

2. MÓJ PRZYJACIEL DRON (kategoria filmowa),

3. NIEBO PEŁNE EMOCJI (kategoria fotograficzna),

4. ODLOT (kategoria filmowa).

1. THE MOST BEAUTIFUL PLACES (film category),

2. MY FRIEND DRONE (film category),

3. SKY FULL OF EMOTION (photo category),

4. FLYING OFF (film category).

Podczas trwania finału festiwalu będzie można skorzystać z pysznego kateringu w Barze ALFA mieszczącym się w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

During the final of the festival you will be able to take advantage of the delicious catering at Bar ALFA located at the University of Lower Silesia.

Drone Film Festival Wrocław 2016

zobacz więcej / SEE MORE

[pexservices pex_attr_set=”program” pex_attr_layout=”thumbnail” pex_attr_columns=”2″ pex_attr_parallax=”enabled” pex_attr_crop=”enabled”][/pexservices]