Regulamin konkursu 2018

KONKURS / CONTEST DEADLINE – 14.10

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA / RULES AND APPLICATION FORM

Regulamin konkursu filmowego i fotograficznego „Drone Film Festival Legnica 2018

 

 1. CELE KONKURSU

 

 1. Najważniejszym celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych i najciekawszych filmów i fotografii spośród nadesłanych prac według oceny Jury i publiczności.

 2. Ukazanie możliwości jakie daje fotografia i filmowanie z powietrza.

 3. Możliwość spotkania operatorów, miłośników fotografii z powietrza, specjalistów w zakresie bezzałogowych statków powietrznych oraz osób nominowanych do walki o „Kryształowe Drony” podczas finału Drone Film Festival Legnica 3 listopada 2018 r.

 4. Promocja uczestników konkursu.

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU, PARTNERZY I SPONSORZY

 

 1. Organizatorem III edycji konkursu jest Urząd Miasta Legnica i Samodzielne Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych 10%Art.

 2. Partnerami konkursu są m.in.: Ritex, Qubus Hotel Legnica, Dlapilota.PL, Fundacja Lot Classic J. Makula & Partnerzy, Via Nova i SowiWeb.

 3. Sponsorami nagród są: Urząd Miasta Legnica, Ritex, Via Nova i Dlapilota.PL.

 4. Pełna lista partnerów i sponsorów dostępna będzie przed galą finałową na stronie festiwalu.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i instytucje państwowe.

 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, Partnerów i Sponsorów oraz ich najbliższa rodzina (małżonkowie, dzieci, rodzice).

 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 4. Możliwe jest uczestnictwo zespołów dwuosobowych: operator drona + operator kamery.

 

IV. ZASADY KONKURSU

 

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wybrać maksymalnie dwie kategorie konkursowe (np. dwie filmowe, bądź jedną filmową plus jedną fotograficzną) spośród następujących:

Kategorie konkursowe Drone Film Festival Legnica 2018

Kategorie konkursowe Drone Film Festival Legnica 2018

Kategorie konkursowe Drone Film Festival Legnica 2018

Kategorie konkursowe Drone Film Festival Legnica 2018

 

 • Nature” – kategoria filmowa

– krótki film o długości od 1 min. do 5 min,

– tematem przewodnim jest natura,

– film zrealizowany min. w 60% z ujęć z powietrza.

 • City / Industrial” – kategoria filmowa

– krótki film o długości od 1 min. do 5 min,

– tematem przewodnim jest miasto i industrializacja,

– film zrealizowany min. w 60% z ujęć z powietrza.

 • Move” – kategoria filmowa

– krótki film o długości od 1 min. do 5 min,

– tematem przewodnim jest ruch,

– film zrealizowany min. w 60% z ujęć z powietrza.

 • Art’’ – kategoria fotograficzna

– od 1 do 3 fotografii,

– fotografie dronowe jako sztuka.

 

 1. Do wybranej kategorii filmowej można zgłosić maksymalnie jedną pracę.

 2. W przypadku chęci zgłoszenia dwóch filmów, należy pamiętać, że każdy z nich musi być zgłoszony osobnej kategorii.

 3. Do kategorii fotograficznej można zgłosić maksymalnie 3 prace.

 4. Ocenie filmów podlegać będą następujące kryteria: stopień trudności i oryginalności ujęć, fabuła i spójność filmu w formie i treści, montaż obrazu i dźwięku.

 5. Ocenie fotografii podlegać będą następujące kryteria: kompozycja, estetyka, oryginalność, kolorystyka, tematyka pracy.

 6. Fotografie o dowolnej pojemności bądź spakowany film w formacie .avi lub .mp4 o pojemności nie mniejszej niż 100MB należy przesłać w postaci linku na https://pl.filemail.com/ lub https://wetransfer.com na adres mailowy dronefilmfest@gmail.com lub przesyłką pocztową, opcjonalnie osobiście na płycie DVD lub na innym nośniku pamięci na adres: Biuro Drone Film Festival, ul. Jerzego Kukuczki 12/14 Wrocław 50-570. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi. W przypadku przesłania maila, w tytule prosimy wpisać: „Zgłoszenie konkursowe Drone Film Festival”.

 7. Organizator może nie dopuścić do konkursu filmów i fotografii w przypadku: złej jakości nagrania, treści niezgodnej z tematyką konkursu oraz treści naruszającej dobre obyczaje.

 8. Do filmu i zdjęć należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Wzór karty do pobrania na stronie www.dronefilmfestival.eu.

 9. Dane personalne Uczestników są podstawowymi, ogólnodostępnymi danymi niezbędnymi do przeprowadzenia konkursu. Są to: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer telefonu, adres zamieszkania/firmy/organizacji. Podanie strony internetowej czy innych informacji związanych z promocją (w tym social media, itp.) jest dobrowolne. Do informacji publicznej nie będą podawane numery telefonu ani przekazywane osobom trzecim. Numer telefonu podawany jest wyłącznie do celów kontaktowych między Organizatorem a Uczestnikiem.

 10. Autor zgadza się na upowszechnianie swojej pracy przez Organizatorów przeglądu filmów dronowych Drone Film Festival Legnica  oraz oświadcza, że dysponuje i wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie.

 11. Jeśli w filmie lub na fotografii będą wykorzystywane dzieła osób trzecich (np. muzyka), autor musi dołączyć zobowiązanie o posiadaniu praw autorskich do wykorzystania dzieła lub dołączyć właściwą zgodę lub licencję (lub ew. oświadczenie, że autor oświadcza, iż dysponuje pełnią praw autorskich do przesłanego na konkurs dzieła). Jeżeli wykorzystywana muzyka jest udostępniona darmowo do użytku komercyjnego należy umieścić informację o autorze i tytule utworu.

 12. Organizator nie wykorzysta ścieżki dźwiękowej zawartej w pracy nadesłanej przez uczestnika konkursu do własnych celów.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania i publikacji filmów w celach informacyjno-promocyjnych Drone Film Festival Legnica, jednak zawsze z udostępnieniem informacji o autorze.

 14. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne urazy i szkody powstałe w wyniku realizacji filmu.

 15. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2018r. W przypadku przesyłek listownych decyduje data stempla pocztowego, maksymalnie 29 września 2018r.

 16. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 1. OCENA, NAGRODY i RELACJA Z GALI FINAŁOWEJ

 

 1. Prace oceniane będą przez Jury w składzie określonym przez Organizatora oraz przez publiczność.

 2. Konkurs oraz jego wyniki zostaną ogłoszone dnia 3 listopada podczas Gali Finałowej DFF Legnica 2018, a następnego dnia na stronie www.dronefilmfestival.eu, stronach i portalach społecznościowych Organizatorów i Sponsorów.

 3. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe i bony, odpowiednio za I, II i III miejsce w każdej kategorii o łącznej wartości dziesięciu tysięcy złotych brutto.

 4. Nagrody rzeczowe i główne trofea z wyjątkiem małych statuetek i dyplomów należy odebrać osobiście / za pośrednictwem reprezentanta (po uprzednim poinformowaniu organizatora) w finałowym dniu konkursu, tj. 3 listopada 2018r. podczas Gali Finałowej Drone Film Festival bądź osobiście pod adresem wskazanym na stronie organizatora do trzech miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu, tj. 3 lutego 2019r.

 5. Podczas Gali Finałowej wydarzenia wykonywane będą zdjęcia i filmy, co może wiązać się z wykorzystaniem wizerunku Uczestników imprezy.

 

Organizator ma prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w regulaminie, o których będzie informował na stronie internetowej www.dronefilmfestival.eu oraz mediach społecznościowych wydarzenia.

 

W razie pytań i niejasności, jesteśmy do Waszej dyspozycji i prosimy o kontakt mailowy: dronefilmfest@gmail.com.

 

Organizatorzy Drone Film Festival Legnica 2018

Drone Film Festival Legnica 2018