JURY

JURY FESTIWALU FILMÓW DRONOWYCH WE WROCŁAWIU

 

 

Piotr Paweł Żukowski – Przewodniczący Jury DFF, reżyser, operator, producent filmowy i telewizyjny, twórca Multimedia Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych. Absolwent PWSFTviT w Łodzi, Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza w Warszawie. Wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Związany z Fundacją Bez Granic.

Peter Paul Zukowski -The Chairman of DFF Jury, director, operator, film and TV producer, creator of Multimedia Happy End Optimistic Film Festival. A graduate of the Lodz Film School, M. Wańkowicza School of Journalism in Warsaw. Lecturer at University of Lower Silesia in Wroclaw. Associated with Foundation without borders.

 

W 2009 w Krakowskich Szkołach Artystycznych Anna Sabo obroniła tytuł Specjalisty ds. Visual Merchandisingu. Osoba odpowiedzialna za kreowanie wizerunku, aranżację, estetykę, nie tylko miejsc, ale również osób. Pasję i wieloletnie doświadczenia powiązała  zawodowo i w 2014 założyła własną działalność SABO.

In 2009 at Cracow School of Art Anna Sabo defended the title of Specialist for Visual Merchandising. She is responsible for creating the image, arrangement, aesthetics – not just related to places, but also to people. She tied professionally passion and many years of experience and in 2014 founded her own business SABO.

 

 

Krzysztof Świderski to człowiek od lat związany ze światem filmu, a dokładniej scenografii filmowej. Przygotowywał scenografię i rekwizyty do filmów fabularnych krótkometrażowych, np. Konfident (2011) i Emilka Płacze (2007), za którą dostał nagrodę podczas Europejskiego Tygodnia Filmowego „Off/On” w Warszawie. Informacje w serwisie Film Polski.

 

Krzysztof Swiderski for many years is associated with the world of film, namely film sets. He designed the sets and props for short films, for example „Confident” (2011) and „Emily Cries” (2007), for which he won an award at the European Film Week „Off/On” in Warsaw. Information on Film Polski portal.

Oliver Britton – urodzony w ’88, absolwent dwóch szkół fotograficznych, związanych głównie z medium fotografii i filmu. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych, ostatni projekt wykonany wspólnie z Aleksandrą Jakubowską (’Fotoformacje, Galeria miejska, Świnoujście 2016). W ostatnim czasie aktywnie rozwija własną działalność związaną głównie z filmowaniem z powietrza (Photoando).

Oliver Britton – born in ’88, a graduate of two schools of photography, mainly related to the medium of photography and film. He participated in many collective and individual exhibitions, the last project made together with Aleksandra Jakubowska (’Fotoformacje, City gallery, Swinoujscie 2016). Recently, he actively develops his own company mostly related to the aerial filming (Photoando).

 

Drone Film Festival Wrocław 2016

 

zobacz więcej / SEE MORE

[pexservices pex_attr_set=”jury” pex_attr_layout=”thumbnail” pex_attr_columns=”2″ pex_attr_parallax=”enabled” pex_attr_crop=”enabled”][/pexservices]