JURY FESTIWALU FILMÓW DRONOWYCH WE WROCŁAWIU

Drone Film Festival 2017 Wrocław

Piotr Paweł Żukowski – Przewodniczący Jury DFF / The Chairman of DFF Jury

Piotr Paweł Żukowski – reżyser, operator, producent filmowy i telewizyjny, twórca Festiwal Filmów Optymistycznych Happy End. Doktorant na wydziale reżyserii w PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi, absolwent PWSFTviT. Wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Związany z Fundacją Bez Granic. Pomysłodawca Fabryki An)i(ołów.

Piotr Paweł Żukowski – director, operator, film and TV producer, creator of the Happy End Film Festival. Doctorate in Film Direction at the PWSFTviT Leon Schiller Film School in Łódź, graduate of PWSFTviT. Lecturer at Lower Silesian College in Wroclaw. Associated with the Foundation Without Borders. Originator of Angels Factory.

 ••

Drone Film Festival Wrocław 2017 - Stanisław Klimek

Stanisław Klimek – Przewodniczący Jury DFF w kat. FOTOGRAFIA / The Chairman of DFF Jury in FOTO category

Stanisław Klimek – wrocławski fotograf, z wykształcenia matematyk, wraz z żoną prowadzi wydawnictwo VIA NOVA. Fotografuje głównie architekturę. Szczególnie wiele uwagi poświęca w swoich pracach miastu Wrocław i regionowi Dolny Śląsk. Wydał wiele autorskich albumów fotograficznych prezentujących architekturę i zabytki polskich miast. Jest także autorem ilustracji do książek o architekturze między innymi Katmandu (Nepal) , Varanasi (Indie), Trongsa (Bhutan). Twórca m.in. takich projektów jak Gigapanorama Wrocławia.

 Stanisław Klimek – Wroclaw photographer, educated mathematician, together with his wife runs the publishing house VIA NOVA. Mainly photographing architecture. In his work particular attention is devoted to the city of Wroclaw and the region of Lower Silesia. He has published many photo albums presenting architecture and monuments of Polish cities. He also authored illustrations for architectural books including Kathmandu (Nepal), Varanasi (India), Trongsa (Bhutan). The creator of such projects as Gigapanorama of Wroclaw.

Lech Cezary Kuczyński

Lech Cezary Kuczyński

Operator i instruktor UAVO z uprawnieniami VLOS, BVLOS i INS. Na co dzień uczy latać dronami i wykonuje nimi przeróżne usługi. Specjalista od szkoleń praktycznych. W 2015 został ścisłym finalistą międzynarodowych zawodów w zręcznościowym pilotowaniu dronów -DJI Games. W 2016 zajął III miejsce na Drone Film Festival. Z wykształcenia architekt. W czasie wolnym modelarz i podróżnik. / UAVO operator and instructor with VLOS, BVLOS and INS qualifications. He teaches drone flying and performs various services. Specialist in practical training. In 2015 he became the finalist of international competitions in diatribe-driven drones -DJI Games. In 2016 he took third place at the Drone Film Festival. Trained as an architect. In his spare time modeler and explorer.

Olga Golewa

Olga Golewa

Fotograf.​ ​ Absolwentka​ ​Szkoły​ ​Fotograficznej​ ​AFA​​ we​ ​Wrocławiu,​ ​uzyskała​ Dyplom Fotografii​ ​Artystycznej.​ Od wielu lat fotografia​ ​jest​ jej największą pasją ​oraz sposobem na życie.​ ​ Motywację​​ i​ inspirację​ ​do​ ​swoich​ prac​ ​czerpie​ ​z​ ​ otaczającej​ ​jej rzeczywistości.​ ​Dużo podróżuje.​ ​ Lubi poznawać​​ inną​ ​kulturę​ i​ ​zwyczaje. / Photographer.​ ​ Graduated​ ​ from​ ​ AFA​ ​ School​ ​ and​ ​ received​ ​ Diploma​ ​ in​ ​ Artistic​ ​ Photography.​ ​ For years photography has been her biggest passion that​ ​ determines​ ​ her​ style​ ​of​ ​life.​ ​Inspirations​ ​ for​ ​ her​ ​ pictures​ ​ are taken​ ​ from​ ​the​ ​daily​ ​life​ ​and​ ​ world's​ ​ reality.​ ​ Travel​s ​ a​ ​ lot.​ ​ Always​ ​ ready​ ​ to​ ​ get​ to​ know​ ​ other cultures​ ​ and​ ​ their ​ traditions

Krzysztof Świderski

Krzysztof Świderski

Człowiek od lat związany ze światem filmu, a dokładniej scenografii filmowej. Przygotowywał scenografię i rekwizyty do filmów fabularnych krótkometrażowych, np. Konfident (2011) i Emilka Płacze (2007), za którą dostał nagrodę podczas Europejskiego Tygodnia Filmowego „Off/On” w Warszawie. Informacje w serwisie Film Polski. / For many years has been associated with the world of film, namely film sets. He designed the sets and props for short films, for example „Confident” (2011) and „Emily Cries” (2007), for which he won an award at the European Film Week „Off/On” in Warsaw. Information on Film Polski portal.

Oliver Britton

Oliver Britton

Urodzony w ’88, absolwent dwóch szkół fotograficznych, związanych głównie z medium fotografii i filmu. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych, ostatni projekt wykonany wspólnie z Aleksandrą Jakubowską (Fotoformacje, Galeria miejska, Świnoujście 2016). / Born in ’88, a graduate of two schools of photography, mainly related to the medium of photography and film. He participated in many collective and individual exhibitions, the last project made together with Aleksandra Jakubowska (Fotoformacje, City gallery, Swinoujscie 2016).

 

Drone Film Festival Wrocław 2016