JURY DFF 2017

 JURY FESTIWALU FILMÓW DRONOWYCH WE WROCŁAWIU

Drone Film Festival 2017 Wrocław

Piotr Paweł Żukowski – Przewodniczący Jury DFF / The Chairman of DFF Jury

Piotr Paweł Żukowski – reżyser, operator, producent filmowy i telewizyjny, twórca Festiwal Filmów Optymistycznych Happy End. Doktorant na wydziale reżyserii w PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi, absolwent PWSFTviT. Wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Związany z Fundacją Bez Granic. Pomysłodawca Fabryki An)i(ołów.

Piotr Paweł Żukowski – director, operator, film and TV producer, creator of the Happy End Film Festival. Doctorate in Film Direction at the PWSFTviT Leon Schiller Film School in Łódź, graduate of PWSFTviT. Lecturer at Lower Silesian College in Wroclaw. Associated with the Foundation Without Borders. Originator of Angels Factory.

 ••

Drone Film Festival Wrocław 2017 - Stanisław Klimek

Stanisław Klimek – Przewodniczący Jury DFF w kat. FOTOGRAFIA / The Chairman of DFF Jury in FOTO category

Stanisław Klimek – wrocławski fotograf, z wykształcenia matematyk, wraz z żoną prowadzi wydawnictwo VIA NOVA. Fotografuje głównie architekturę. Szczególnie wiele uwagi poświęca w swoich pracach miastu Wrocław i regionowi Dolny Śląsk. Wydał wiele autorskich albumów fotograficznych prezentujących architekturę i zabytki polskich miast. Jest także autorem ilustracji do książek o architekturze między innymi Katmandu (Nepal) , Varanasi (Indie), Trongsa (Bhutan). Twórca m.in. takich projektów jak Gigapanorama Wrocławia.

 Stanisław Klimek – Wroclaw photographer, educated mathematician, together with his wife runs the publishing house VIA NOVA. Mainly photographing architecture. In his work particular attention is devoted to the city of Wroclaw and the region of Lower Silesia. He has published many photo albums presenting architecture and monuments of Polish cities. He also authored illustrations for architectural books including Kathmandu (Nepal), Varanasi (India), Trongsa (Bhutan). The creator of such projects as Gigapanorama of Wroclaw.

[pexservices pex_attr_set=”jury-2017-osoby” pex_attr_layout=”default” pex_attr_columns=”2″ pex_attr_parallax=”enabled” pex_attr_crop=”enabled” pex_attr_bgcolor=”” pex_attr_textcolor=”” pex_attr_undefined=”undefined” pex_attr_title=”” pex_attr_desc=”” pex_attr_btntext=”” pex_attr_btnlink=””][/pexservices]

 

Drone Film Festival Wrocław 2016