DRONE FILM FESTIVAL 2016

[pexyoutube pex_attr_src=”https://www.youtube.com/watch?v=UtoL9OVyENo”][/pexyoutube]

 

O drone film FESTIval 2016 / ABOUT drone film FESTIVAL 2016

I edycja Drone Film Festival Wrocław 2016 to wyjątkowe wydarzenie zrzeszające pasjonatów i doświadczonych operatorów bezzałogowych statków powietrznych oraz miłośników fotografii i filmów lotniczych. Drone Film Festival jest unikatowym międzynarodowym festiwalem, który zaprezentuje odbiorcom najlepsze obrazy powietrzne zarówno z kraju, jak i z zagranicy. FINAŁ IMPREZY odbędzie się 11 listopada 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ulicy Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.

I edition of Drone Film Festival Wroclaw 2016 is an exceptional event bringing together fans and experienced operators of unmanned aerial vehicles and lovers of aerial photography and movies. Drone Film Festival is an unique international festival which will present to the audience the best aerial footages — both local and foreign. Final event will take place on 11th November 2016 in the Conference Center at University of Lower Silesia in Strzegomska 55 Street in Wrocław.

W związku z dużym zainteresowaniem festiwalem i ograniczoną ilością miejsc, wstęp na uroczystą galę finałową będzie możliwy za okazaniem zaproszenia. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem, napisz do nas na dronefilmfest@gmail.com, w tytule maila wpisując „Zaproszenie na Finał DFF 2016”.  🙂

Due to the high interest in the festival and limited seating, admission to the final gala will be possible by invitation only. If you are interested in participating, please email us on dronefilmfest@gmail.com and in the title write „Invitation to the Final of DFF 2016″. 🙂

CELE FESTIWALU / FESTIVAL PURPOSES

 -> zwiększenie specjalistycznej wiedzy na temat dronów i filmowania z powietrza dla uczestników, organizatorów i wszystkich zainteresowanych, poprzez organizowanie wykładów o lotnictwie i statkach bezzałogowych;

 -> improvement of technical knowledge about drones and aerial movies to participants, organizers and all the interested audience, thanks to conducting lectures about aviation and unmanned aerial vehicles;

 -> promocja działalności operatorów UAV;

 -> promotion of the UAV operators’ activities;

-> wyszukanie i wyróżnienie najlepszych fotografów dronowych, prezentacja prac laureatów i wręczenie nagród;

 > searching and honourable mentioning of the best drone photographers; presentation of laureates’ works and awards granting ceremony;

-> prezentacja najlepszych filmów i ujęć we Wrocławiu, Kudowie-Zdrój, Kłodzku i Opolu.

-> presentation of the best photographies and movies in Wrocław, Kudowa-Zdrój, Kłodzko and Opole.

Drone Film Festival 2016

zobacz więcej / see more

[pexservices pex_attr_set=”festival-2016″ pex_attr_layout=”thumbnail” pex_attr_columns=”2″ pex_attr_parallax=”enabled” pex_attr_crop=”enabled”][/pexservices]