Nagroda publiczności DFF 2016 / Audience Award of DFF 2016

Drone Film Festival Wrocław 2016 - nagroda publiczności

Nagroda publiczności na Drone Film Festival Wrocław 2016

 

 

Jest jeszcze szansa dla uczestników tegorocznej edycji na statuetkę Drone Film Festival Wrocław 2016 w plebiscycie internetowym.

 

Na czym polega oddanie głosu na swojego faworyta?

To łatwe, możesz:

  • wpisać nazwisko twórcy filmu / tytuł filmu w komentarzu na Facebooku (pod postem informującym o konkursie),
  • udostępnić post plebiscytowy na Facebooku wraz z informacją o faworycie,
  • zareagować na post plebiscytowy na FB informujący o faworycie,
  • skomentować film na Youtube,
  • dać kciuka (w górę) na Youtube.

 

Wygrywa twórca filmu z największą liczbą wszystkich reakcji. Głosowanie trwa do 05.12.2016 r. (23:59:59).

There is still a chance for the participants of the annual edition to win the statuette of Drone Film Festival Wroclaw 2016 by voting in the poll online.

 

What are the rules of voting for your favorite?

It’s easy, you can:

  • enter the name of the film author / the film title in a comment on Facebook (under the post announcing the contest),
  • share the plebiscite post on Facebook with the info about the favorite,
  • react on plebiscite post on FB informing about the favorite
  • comment a film on Youtube,
  • give thumb (up) on Youtube.

 

The filmmaker with the largest number of all reactions will be the winner. Voting continues until 05.12.2016 (23:59:59).

Wyniki plebiscytu podamy 6 grudnia 🙂

 

Filmy biorące udział w plebiscycie internetowym (oprócz filmów, które zdobyły Kryształowego Drona).

The plebiscite results be given on December 6th 🙂

 

Films that take part in the Internet plebiscite (without films that were awarded by the Crystal Drone).

Powodzenia / Good luck !