JURY Drone Film Festival Poland 2024

Stanisław Klimek

Stanisław Klimek - Przewodniczący Jury w kat. FOTO

Czytaj więcej

Stanisław Klimek – wrocławski fotograf, z wykształcenia matematyk, wraz z żoną prowadzi wydawnictwo VIA NOVA. Fotografuje głównie architekturę. Szczególną uwagę poświęca w swoich pracach miastu Wrocław i regionowi Dolny Śląsk. Wydał wiele autorskich albumów fotograficznych prezentujących architekturę i zabytki polskich miast. Twórca m.in. takich projektów jak Gigapanorama Wrocławia.

Stanisław Klimek – Wroclaw photographer, educated mathematician, together with his wife runs the publishing house VIA NOVA. Mainly photographing architecture. In his work he mostly presents the city of Wroclaw and the region of Lower Silesia. He has published many photo albums presenting architecture and monuments of Polish cities. The creator of Gigapanorama of Wroclaw.

Jury Drone Film Festival Legnica 2018

Bogdan Bugajski

Czytaj więcej

Magister inżynier, absolwent Politechniki Wrocławskiej, a także studiów podyplomowych z Realizacji Filmowej i Telewizyjnej. Pracował jako fotoreporter we wrocławskim oddziale „Gazety Wyborczej”, a także jako operator kamery w studiu ATM, m.in. przy produkcji reality show „Dwa Światy”. W Dolnośląskiej Szkole Wyższej jest specjalistą ds. obsługi studia telewizyjnego. W Centrum Badawczo-Projektowym Gier i Animacji „Digital Masters” prowadzi zajęcia z zakresu filmowania z powietrza oraz wybranych form fotograficznych.

 Master’s degree in engineering, a graduate of the Wrocław University of Technology, as well as postgraduate studies in Film and Television Realization. He worked as a photojournalist in the Wrocław branch of „Gazeta Wyborcza”, as well as a cameraman in the ATM studio, eg. in the production of „Dwa Światy” reality show. He is a television studio specialist at University of Lower Silesia. In the Research and Design Center of Gaming and Animation, „Digital Masters”, he conducts classes in the field of aerial filming and selected photographic forms.

Magdalena Fit

Magdalena Fit

Czytaj więcej

Obecnie Zastępca Kanclerza na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW. Od lat z zaangażowaniem wspiera organizację licznych wydarzeń edukacyjnych. Jej działania nie tylko wzmacniają więzi między uczelnią, a społecznością lokalną i biznesem, ale również przekładają się na dynamiczny rozwój akademicki Uniwersytetu. Inicjuje wiele projektów, które otwierają studentom drzwi do nowych możliwości i innowacyjnych rozwiązań w edukacji.

Currently, Deputy Chancellor at the University of Lower Silesia, DSW. For years, it has been committed to supporting the organization of numerous educational events. Its activities not only strengthen the bonds between the university, the local community and business, but also translate into the dynamic academic development of the University. It initiates many projects that open the door to students to new opportunities and innovative solutions in education.

Pietruszewski

Paweł Pietruszewski

Czytaj więcej

Kompozytor, sound designer, producent muzyczny, aranżer, dyrygent, wykładowca DSW oraz Szkoły Muzyki Nowoczesnej, laureat konkursów kompozytorskich oraz prestiżowych stypendiów, jak np. Młoda Polska.
Prowadzi własną działalność PP MUSIC STUDIO, świadcząc usługi kompozytorskie/producenckie itd. dla wielu podmiotów, wśród których znajdują się zarówno filharmonie, jaki deweloperzy gier wideo, m.in. Square Enix, Forever Entertainment, The Knights of Unity, Blue Sunset, Console Labs, Storm Trident, Acram, Mobo, Magic VR, NCSOFT, orkiestra „Sinfonietta Cracovia”, filharmonie w Lublinie, Opolu, Jeleniej Górze, Katowicach, agencje muzyczne w Polsce i zagranicą.

Composer, sound designer, music producer, arranger, conductor, lecturer at DSW and the School of Modern Music, winner of composition competitions and prestigious scholarships, such as Young Poland.
He runs his own business, PP MUSIC STUDIO, providing composing/producing services, etc. to many entities, including philharmonic orchestras and video game developers, including: Square Enix, Forever Entertainment, The Knights of Unity, Blue Sunset, Console Labs, Storm Trident, Acram, Mobo, Magic VR, NCSOFT, „Sinfonietta Cracovia” orchestra, philharmonic halls in Lublin, Opole, Jelenia Góra, Katowice, music agencies in Poland and abroad.

Olga Golewa

Olga Goleva

Czytaj więcej

Wykładowca wrocławskiej szkoły fotografii AFA i PHO BOS. Promotor prac dyplomowych i kurator wystaw. Od wielu lat fotografia​ ​jest​ jej największą pasją ​oraz sposobem na życie.​ ​Motywację​​ i​ inspirację​ ​do​ ​swoich​ prac​ ​czerpie​ ​z​ ​ otaczającej​ ​jej rzeczywistości.​ ​Dużo podróżuje.​ ​Lubi poznawać​​ inne​ ​kultury​ i​ ​zwyczaje.

Lecturer at the AFA and PHO BOS photography schools in Wrocław. Promoter of theses and exhibition curator. ​For years photography has been her biggest passion that​ determines​ ​her​ style​ ​of​ ​life.​ ​Inspirations​ ​for​ ​her​ ​pictures​ ​are taken​ ​from​ ​the​ ​daily​ ​life​ ​and​ ​world’s​ ​reality.​ ​Travel​s ​a​​ lot.​ ​ Always​ ​ready​ ​to​​ get​ to​ know​ ​other cultures​ ​and​ their​ traditions.

Łukasz Gadomski Jury Drone Film Festival Poland 2024

Łukasz Gadomski

Czytaj więcej

Łukasz Gadomski – z informatyką związany od zawsze, od lat prowadzi kursy z fotografii i grafiki komputerowej dla dorosłych we Wrocławiu, Wicedyrektor ds. technicznych w Wojskowej Szkole Średniej im. Zawiszy Czarnego w Legnicy, mocno związany z marketingiem i multimediami. Pilot FPV i już prawie pilot paralotni. Można go spotkać jako spotter lotniczy na wielu imprezach w Polsce, lubi wracać za stery Cessny jako pasażer.

Łukasz Gadomski – has always been involved in IT, he has been running courses in photography and computer graphics for adults in Wrocław for years, Vice-Director for Technical Affairs at the Military Secondary School. Zawisza Czarny in Legnica, strongly associated with marketing and multimedia. FPV pilot and almost paraglider pilot. You can meet him as an aviation spotter at many events in Poland, and he likes to return to the controls of Cessna as a passenger.

Jury Tomasz Grzywiński

Tomasz Grzywiński

Czytaj więcej

Operator i pilot zdjęć z powietrza. Od 15 lat producent telewizyjny i filmowy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Filmowej w Łodzi. Filmowaniem przy użyciu dronów zajmuje się od 2013 roku. Jako producent telewizyjny i filmowy produkował różne projekty m.in. dla: TVN , TTV , WP,  HGTV, Extreme Channel i MTV. W trakcie swojej pracy wylatał ponad 300 godzin w ponad 25 krajach, od Kambodży po Maroko – często w obszarach, gdzie samo posiadanie drona jest zakazane.

Aerial photography operator and pilot. Television and film producer for 15 years. A graduate of the University of Warsaw and the Film School in Łódź. He has been filming using drones since 2013. As a television and film producer, he produced various projects, including: for: TVN, TTV, WP, HGTV, Extreme Channel and MTV. During his work, he has flown over 300 hours in over 25 countries, from Cambodia to Morocco – often in areas where owning a drone is prohibited.

logo Drone Film Festival Poland