Drone Film Festival Wrocław 2017

O DRONE FILM FESTIVAL WROCŁAW 2017 / ABOUT DRONE FILM FESTIVAL WROCŁAW 2017

Ii edycja Drone Film Festival Wrocław 2017 to wyjątkowe wydarzenie zrzeszające pasjonatów i doświadczonych operatorów bezzałogowych statków powietrznych oraz miłośników fotografii i filmów lotniczych. Drone Film Festival jest unikatowym międzynarodowym festiwalem, który zaprezentuje odbiorcom najlepsze obrazy powietrzne zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

FINAŁ IMPREZY odbędzie się 4 listopada 2017 r. we Wrocławiu, w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ulicy Strzegomskiej 55.

Start o godz. 16:00 i przewidywane zakończenie o godz. 20:00.

II edition of Drone Film Festival Wrocław 2017 is an exceptional event bringing together fans and experienced operators of unmanned aerial vehicles and lovers of aerial photography and movies. Drone Film Festival is an unique international festival which will present to the audience the best aerial footages — both local and foreign.

FINAL GALA will take place on 4th November 2017 in Wrocław, at the Conference Center at University of Lower Silesia in Strzegomska 55 Street.

Start at 16:00 and predicted end at. 20.00.

 

Program Drone Film Festival 2017

CELE FESTIWALU / PURPOSES OF FESTIVAL

  •   zwiększenie specjalistycznej wiedzy na temat dronów i filmowania z powietrza dla uczestników, organizatorów i wszystkich zainteresowanych. Umożliwią to wykłady i panele dyskusyjne o lotnictwie i statkach bezzałogowych;
  •  improvement of technical knowledge about drones and aerial movies to participants, organizers and all the interested audience. It will be possible thanks to the lectures about aviation and unmanned aerial vehicles;
  •  promocja działalności operatorów UAV;
  •  promotion of the UAV operators’ activities;
  • wyszukanie i wyróżnienie najlepszych fotografów dronowych, prezentacja prac laureatów i wręczenie nagród;
  •  searching and honourable mentioning of the best drone photographers; presentation of laureates’ works and awards granting ceremony;
  • prezentacja najlepszych filmów i ujęć we Wrocławiu.
  • presentation of the best photographies and movies in Wrocław.

 

RELACJA Z DRONE FILM FESTIVAL WROCŁAW 2017 / VIDEO RELATION OF DRONE FILM FESTIVAL WROCŁAW 2017

[pexyoutube pex_attr_src=”https://www.youtube.com/watch?v=eR-N15sxXJ8″][/pexyoutube]

[pexyoutube pex_attr_src=”https://www.youtube.com/watch?v=-6VXiLCsvi0&t=6s”][/pexyoutube]

Więcej szczegółów More details  🙂

Drone Film Festival 2016