Stanisław Klimek i festiwalowi laureaci_6. Drone Film Festival Poland 2024