40. Ostatnie promienie_wzgórza Tumskie w Płocku_Łukasz Betkowski (3)

Łukasz Betkowski - "Ostatnie promienie padające na wzgórza Tumskie w Płocku"