Nominacje w konkursie filmowym DFF Poland 2020

Nominations in the film competition DFF Poland 2020

(kolejność losowa / random order)

PANDEMIC

Łukasz Major – Empty City

Michał Sawiński (Drone & More) – POZnań Covid-19 time

Eagle Eye Films – Scenic beauty of Bangalore

Robert Neumann (From the Sky) – Katowice Airport w czasie kwarantanny

Janusz Obirek Drone Berry – Blackout of Cracow

Zinoviy Pidperyhora – Kościół św. Walentego w Rakowcu

Pop Art Media – City of Silence 4K – Warsaw during Covid19

Zenlive Media Private Limited – Scenic Drone Shoot of Mumbai during Coronavirus Lockdown

Mateusz Tomczyk – Pandemic in the Polish Mountains

Grzegorz Okołów – Warning

 

HAPPINESS

Mateusz Konkol – Dumne Miasto Gdańsk

Robert Remisz – Travel to Normandy for happines

Nicolas Ozarm – What if life was a dream

Daniel Zagórski – Dedalus & Ikarus

Łukasz Major – Whatever makes ME happy

Grzegorz Tatar – ShowReel 2020

Jan Dąbek – Zima w Alpach

 

 

Na liście nominowanych znajdują się czołowi finaliści nagrodzeni największą liczbę punktów w czasie obrad Jury. Punkty przyznawane są według kilku kryteriów:

2.Ocenie podlegać będą następujące kryteria: montaż obrazu i dźwięku, stopień trudności i oryginalności ujęć, fabuła oraz spójność filmu w formie i treści.

//  The list of nominees includes the top finalists awarded ny the highest number of points during the Jury’s deliberations. Points are awarded according to several criteria:

2. The following criteria will be subject to consideration: image and sound assembly, degree of difficulty and originality of the shots, plot and consistency of the film in form and content.

 

Nominowani to czołowi finaliści, którzy zostali ocenieni przez członków Jury największą liczbą punktów. Prace zostaną omówione podczas Gali Finałowej DFF Poland 12 grudnia 2020.

Nominowanym gratulujemy, a wszystkim pozostałym życzymy powodzenia w kolejnej edycji 🙂

Zapraszamy do zapoznania się z listą nominowanych w konkursie fotograficznym DFF Poland 2020.

 

// Nominees are top finalists who have been rated the most points by Jury members. The works will be discussed during the Final Gala of DFF Poland 12 grudnia 2020.

Congratulations to the nominees and we wish good luck to other operators in the next edition 🙂

We invite you to familiarize yourself with the list of nominated in the photo competition DFF Poland 2020.