Piotr Żukowski_przewodniczący Jury DFF Legnica 2018