REGULAMIN KONKURSU / CONTEST RULES

Regulamin konkursu filmowego i fotograficznego „Drone Film Festival

 

Regulamin konkursu w wersji polskiej – POBIERZ REGULAMIN KONKURSU DFF WROCŁAW

Contest rules in the English version – DOWNLOAD THE CONTEST RULES

Formularz zgłoszeniowy w wersji polskiej – POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Application form in the English version – DOWNLOAD THE APPLICATION FORM

I. CELE KONKURSU

 1. Najważniejszym celem konkursu jest wyróżnienie najpiękniejszych, najciekawszych filmów i fotografii spośród nadesłanych prac według oceny Jury i publiczności.
 2. Ukazanie możliwości jakie daje fotografia i filmowanie z powietrza.
 3. Możliwość spotkania operatorów, miłośników fotografii z powietrza, specjalistów w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz osób nominowanych do walki o „Kryształowe drony” podczas finalu Drone Film Festival 11 listopada 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 55.

 

II. ORGANIZATOR KONKURSU, PARTNERZY I SPONSORZY

 1. Organizatorem konkursu jest Samodzielne Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych 10%Art.
 2. Partnerami konkursu są: Ośrodek Kultury i Sportu we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski DOLNY ŚLĄSK, Dolnośląska Szkoła Wyższa, SowiWeb, Wrocław 2016 ESK, DronStopColor, DronesPolska, Nokia Networks, Photoando, KREATYWNIK Portal Twórczych i Aktywnych, Kudowskie Centrum Kultury i Sportu oraz Telewizja Kłodzka.
 3. Sponsorami nagród są: sklep Drony.net, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Nokia Networks i EkoAronia.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, Partnerów i Sponsorów oraz ich najbliższa rodzina (małżonkowie, dzieci, rodzice).
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Możliwe jest uczestnictwo zespołów dwuosobowych: operator drona + operator kamery.

 

IV. ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wybrać maksymalnie dwie kategorie konkursowe:

Regulamin konkursu Drone Film Festival 2016

 

 • „NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA” – kategoria filmowa

– krótki film o długości od 1 min. do 5 min,

– film zrealizowany  min. w 60% z ujęć z powietrza.

 

 • „MÓJ PRZYJACIEL DRON” – kategoria filmowa

– krótki film o długości od 1 min. do 5 min,

– opowieść o pracy z dronami – pokaż nam jak spędza dzień operator drona.

 • „NIEBO PEŁNE EMOCJI’’ – kategoria fotograficzna

– od 1 do 4 fotografii,

– tematem przewodnim jest niebo – interpretacja własna.

 • „ODLOT” – kategoria filmowa

– krótki film o długości od 1 min. do 5 min,

– mastershot – 3 długie ujęcia bez cięcia.

 

 1. Należy przesłać spakowany film w formacie .avi lub .mp4 lub fotografie o pojemności nie mniejszej niż 1MB na adres mailowy dronefilmfest@gmail.com lub przesyłką pocztową, opcjonalnie osobiście na płycie DVD lub CD na adres: Biuro Drone Film Festival ul. Kukuczki 12/14 Wrocław 50-570. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi. W przypadku przesłania maila, w tytule prosimy wpisać: „Zgłoszenie konkursowe Drone Film Festival”.
 2. Organizator może nie dopuścić do konkursu filmów i fotografii w przypadku: złej jakości nagrania, treści niezgodnej z tematyką konkursu oraz treści naruszającej dobre obyczaje.
 3. Do filmu i zdjęć należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Wzór karty do pobrania na stronie dronefilmfestival.eu.
 4. Jeden uczestnik może zgłosić się do dwóch kategorii konkursu.
 5. Autor zgadza się na upowszechnianie swojej pracy przez Organizatorów przeglądu filmów dronowych Drone Film Festival Wrocław oraz oświadcza, że dysponuje i wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie.
 6. Jeśli w filmie lub na fotografii będą wykorzystywane dzieła osób trzecich (np. muzyka), autor musi dołączyć zobowiązanie o posiadaniu praw autorskich do wykorzystania dzieła lub dołączyć właściwą zgodę lub licencję (lub ew. oświadczenie, że autor oświadcza, iż dysponuje pełnią praw autorskich do przesłanego na konkurs dzieła). Jeżeli wykorzystywana muzyka jest udostępniona darmowo do użytku komercyjnego należy umieścić informację o autorze i tytule utworu.
 7. Organizator nie wykorzysta ścieżki dźwiękowej zawartej w pracy nadesłanej przez uczestnika konkursu do własnych celów.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania i publikacji filmów wyłącznie w celach informacyjno-promocyjnych Drone Film Festival Wrocław, jednak zawsze z udostępnieniem informacji o autorze.
 9. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne urazy i szkody powstałe w wyniku realizacji filmu.
 10. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października 2016r. W przypadku przesyłek listownych decyduje data stempla pocztowego maksymalnie 29 października 2016r.
 11. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

V. OCENA I NAGRODY

 1. Prace oceniane będą przez Jury w składzie określonym przez Organizatora oraz przez publiczność.
 2. Konkurs oraz jego wyniki zostaną ogłoszone dnia 11 listopada podczas finałowej Gali Drone Film Festival Wrocław, a następnego dnia na stronie internetowej dronefilmfestival.eu, stronach i portalach społecznościowych Organizatorów i Sponsorów.
 3. W konkursie przyznane zostaną 12 nagród rzeczowych, odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii o łącznej wartości pięciu tysięcy złotych brutto.
 4. Sposób przekazania nagród zostanie ustalony indywidualnie z laureatami.

 

 

Regulamin konkursu może zostać zmodyfikowany o ewentualne zmiany, do wprowadzenia których ma prawo Organizator. Będzie on informował o zmianach na stronie internetowej www.dronefilmfestival.eu oraz mediach społecznościowych wydarzenia.

W razie pytań i niejasności, jesteśmy do Waszej dyspozycji i prosimy o kontakt mailowy: dronefilmfest@gmail.com.

 

Organizatorzy Drone Film Festival Wrocław 2016

 

Drone Film Festival Wrocław 2016

zobacz więcej / SEE MORE

[pexservices pex_attr_set=”regulamin” pex_attr_layout=”thumbnail” pex_attr_columns=”2″ pex_attr_parallax=”enabled” pex_attr_crop=”enabled”][/pexservices]