JAK DO NAS TRAFIĆ? / HOW TO REACH US?

Wielki Finał 3 listopada 2018 r.
Legnica

Big Final 3rd November 2018
Legnica

 

Kontakt dla mediów/media contact:

dronefilmfest@gmail.com

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w konkursie DFF 2018, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu wyślij wypełnioną kartę zgłoszenia.

If you are interested in participating in the DFF 2018 competition, after checking the contest rules please send the filled application form.

Masz pytania? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. / any question? DON’T HESITATE TO CONTACT US.