Nominacje w konkursie filmowym DFF Poland 2019

Nominations in the film competition DFF Poland 2019

(kolejność losowa / random order)

 

NATURE / CITY / INDUSTRIAL

 

Adrian Hyłka – Spójrz z góry

Robert Remisz – Pyrenees by drone Pico de Aneto

Marlon Palawan – Phuket from above

Robert Neumann (From the Sky) – Jesień w Norwegii

Adrian Śledź – Niezwykła wyspa

Krystian Kłysewicz – Dzień na Roztoczu–Ziemia Lubaczowska

Piotr Nowak (Pionowo) – Cyprus from above

Krzysztof Kalisz (cracowbydrone.com) – Silence

Mateusz Pięta – Jezioro Solińskie–Cztery Pory Roku

Adam Szych (Don Drone) – Kawałek Polski

Michał Barankiewicz (Dron Partner) – Gruzja

Filip Kubiak – Wolna Polska

Aleksander Macierzyński – Dolina Drzewiczki

Leszek Kościelecki – Zakynthos

Arkadiusz Makowski – Brama Lubawska

Tomasz Tyczyński (TomCat Mediq) – Z nurtem

Maciej Skowroński (Beautiful Mess) – Nasz węgiel – ciepło, ekologia, pewność

 

MOVE / FPV

 

Łukasz Żółciak i Mateusz Drabik – Race Drone x Super Rally

Łukasz Lewenda – Slow Burn

Robert Neumann i Krzysztof Krzemiński – Korona polskich lotnisk

Adam Szych (Don Drone) – Spirit of Łódź

Filip Kubiak – Tory Bez Pociągu

 

ART

 

Przemysław Kowalski (Forest Grandfather Studio) – Pan Zbyszek

Jerzy Rydz-Sawicki – Pławna magiczne miejsce

Patryk Jaworski (Etalon Production) – Angielska pogoda

Wojciech Garus – Człowiek w lesie

Radosław Kowal (Ciap Dron) – Mgła

Daniel Zagórski – Dedal i Ikar

Łukasz Żółciak i Mateusz Drabik – Autumn Fly-Ride

Łukasz Lewenda – Recollections

 

Na liście nominowanych znajdują się czołowi finaliści nagrodzeni największą liczbę punktów w czasie obrad Jury. Punkty przyznawane są według kilku kryteriów:

2.Ocenie podlegać będą następujące kryteria: montaż obrazu i dźwięku, stopień trudności i oryginalności ujęć, fabuła oraz spójność filmu w formie i treści.

//  The list of nominees includes the top finalists awarded ny the highest number of points during the Jury’s deliberations. Points are awarded according to several criteria:

2. The following criteria will be subject to consideration: image and sound assembly, degree of difficulty and originality of the shots, plot and consistency of the film in form and content.

 

Nominowani to czołowi finaliści, którzy zostali ocenieni przez członków Jury największą liczbą punktów. Prace zostaną omówione podczas Gali Finałowej DFF Poland 15 grudnia 2019.

Nominowanym gratulujemy, a wszystkim pozostałym życzymy powodzenia w kolejnej edycji 🙂

Zapraszamy do zapoznania się z listą nominowanych w konkursie fotograficznym DFF Poland 2019.

 

// Nominees are top finalists who have been rated the most points by Jury members. The works will be discussed during the Final Gala of DFF Poland 15 grudnia 2019.

Congratulations to the nominees and we wish good luck to other operators in the next edition 🙂

We invite you to familiarize yourself with the list of nominated in the photo competition DFF Poland 2019.