Albumy z fotografiami lotniczymi dla laureatów konkursu filmowego i fotograficznego.

Jedno z największych wydawnictw  specjalizujących się w albumach z fotografią lotniczą – VIA NOVA przekazuje każdemu laureatowi konkursu album ”Wrocław na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego” autorstwa Rafał Eysymontt, Thomas Urban (tekst). Dodatkowo każdy laureat głównej nagrody otrzyma album ”Wrocław 1947 fotografie lotnicze”. Albumy te mogą być inspiracją i szansą na poszukiwania zmian jakie zaszły w ostatnich latach w mieście Wrocław.

Właściciel wydawnictwa VIA NOVA – Pan Stanisław Klimek prowadzi je wraz z żoną od 1990 r.

Stanisław Klimek, wrocławski fotograf, z wykształcenia matematyk, wraz z żoną prowadzi wydawnictwo VIA NOVA. Fotografuje głównie architekturę. Szczególnie wiele uwagi poświęca w swoich pracach miastu Wrocław i regionowi Dolny Śląsk. Wydał wiele autorskich albumów fotograficznych prezentujących architekturę i zabytki polskich miast. Jest także autorem ilustracji do książek o architekturze między innymi Katmandu (Nepal) , Varanasi (Indie), Trongsa (Bhutan)

źródło.: Wikipedia.pl