REGULAMIN KONKURSU DFF / CONTEST RULES

Regulamin i Karta Zgłoszenia / Rules and Application Form

 

Regulamin konkursu filmowego i fotograficznego „Drone Film Festival 2017”

I. CELE KONKURSU

 1. Najważniejszym celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych i najciekawszych filmów i fotografii spośród nadesłanych prac według oceny Jury i publiczności.

 2. Ukazanie możliwości jakie daje fotografia i filmowanie z powietrza.

 3. Możliwość spotkania operatorów, miłośników fotografii z powietrza, specjalistów w zakresie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz osób nominowanych do walki o „Kryształowe drony” podczas finału Drone Film Festival 4 listopada 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55.

 1. ORGANIZATOR KONKURSU, PARTNERZY I SPONSORZY

 1. Organizatorem konkursu jest Samodzielne Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych 10%Art.

 2. Partnerami konkursu są m.in.: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Miasto Wrocław, Nokia Networks, sklep Drony.net, SowiWeb, DroneStopColor, DronesPolska, Owl You Need – Portal Twórczych i Aktywnych, Kudowskie Centrum Kultury i Sportu oraz Telewizja Kłodzka.

 3. Sponsorami nagród są: sklep Drony.net, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Nokia Networks.

 4. Pełna lista partnerów i sponsorów dostępna będzie przed galą finałową na stronie festiwalu.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna.

 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, Partnerów i Sponsorów oraz ich najbliższa rodzina (małżonkowie, dzieci, rodzice).

 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 4. Możliwe jest uczestnictwo zespołów dwuosobowych: operator drona + operator kamery.

IV. ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wybrać maksymalnie dwie kategorie konkursowe:

   

  • City / Industrial” – kategoria filmowa

  – krótki film o długości od 1 min. do 5 min,

  – tematem przewodnim jest miasto i industrializacja,

  – film zrealizowany min. w 60% z ujęć z powietrza.

  • Nature” – kategoria filmowa

  – krótki film o długości od 1 min. do 5 min,

  – tematem przewodnim jest natura,

  – film zrealizowany min. w 60% z ujęć z powietrza.

  • Move” – kategoria filmowa

  – krótki film o długości od 1 min. do 5 min,

  – tematem przewodnim jest ruch,

  – film zrealizowany min. w 60% z ujęć z powietrza.

  • New perspectives’’ – kategoria fotograficzna

  – od 1 do 3 fotografii,

  – ukazanie w nowy sposób, tego co jest nam dobrze znane.

 1. Ocenie podlegać będą następujące kryteria: montaż obrazu i dźwięku, stopień trudności i oryginalności ujęć, fabuła oraz spójność filmu w formie i treści.

 2. Należy przesłać spakowany film w formacie .avi lub .mp4 lub fotografie o pojemności nie mniejszej niż 1MB w postaci linku na https://www.myairbridge.com lub https://wetransfer.com na adres mailowy dronefilmfest@gmail.com lub przesyłką pocztową, opcjonalnie osobiście na płycie DVD lub na innym nośniku pamięci na adres: Biuro Drone Film Festival, ul. Jerzego Kukuczki 12/14 Wrocław 50-570. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi. W przypadku przesłania maila, w tytule prosimy wpisać: „Zgłoszenie konkursowe Drone Film Festival”.

 3. Organizator może nie dopuścić do konkursu filmów i fotografii w przypadku: złej jakości nagrania, treści niezgodnej z tematyką konkursu oraz treści naruszającej dobre obyczaje.

 4. Do filmu i zdjęć należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Wzór karty do pobrania na stronie www.dronefilmfestival.eu.

 5. Jeden uczestnik może zgłosić się do dwóch kategorii konkursu.

 6. Autor zgadza się na upowszechnianie swojej pracy przez Organizatorów przeglądu filmów dronowych Drone Film Festival Wrocław  oraz oświadcza, że dysponuje i wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie.

 7. Jeśli w filmie lub na fotografii będą wykorzystywane dzieła osób trzecich (np. muzyka), autor musi dołączyć zobowiązanie o posiadaniu praw autorskich do wykorzystania dzieła lub dołączyć właściwą zgodę lub licencję (lub ew. oświadczenie, że autor oświadcza, iż dysponuje pełnią praw autorskich do przesłanego na konkurs dzieła). Jeżeli wykorzystywana muzyka jest udostępniona darmowo do użytku komercyjnego należy umieścić informację o autorze i tytule utworu.

 8. Organizator nie wykorzysta ścieżki dźwiękowej zawartej w pracy nadesłanej przez uczestnika konkursu do własnych celów.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania i publikacji filmów w celach informacyjno-promocyjnych Drone Film Festival Wrocław, jednak zawsze z udostępnieniem informacji o autorze.

 10. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne urazy i szkody powstałe w wyniku realizacji filmu.

 11. Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 października 2017r. W przypadku przesyłek listownych decyduje data stempla pocztowego, maksymalnie 27 października 2017r.

 12. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. OCENA I NAGRODY

 1. Prace oceniane będą przez Jury w składzie określonym przez Organizatora oraz przez publiczność.

 2. Konkurs oraz jego wyniki zostaną ogłoszone dnia 4 listopada podczas finałowej Gali Drone Film Festival, a następnego dnia na stronie internetowej www.dronefilmfestival.eu, stronach i portalach społecznościowych Organizatorów i Sponsorów.

 3. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe i bony, odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii o łącznej wartości dziesięciu tysięcy złotych brutto.

 4. Nagrody rzeczowe i główne trofea z wyjątkiem małych statuetek i dyplomów należy odebrać osobiście / za pośrednictwem reprezentanta (po uprzednim poinformowaniu organizatora) w finałowym dniu konkursu, tj. 4 listopada 2017r. podczas Gali Finałowej Drone Film Festival bądź osobiście / za pośrednictwem reprezentanta w biurze Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych 110% Art w Dolnośląskiej Szkole Wyższej przy ulicy Strzegomskiej 47 do trzech miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu, tj. 4 lutego 2018r. Kontakt: Bogdan Bugajski.

Organizator ma prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w regulaminie, o których będzie informował na stronie internetowej www.dronefilmfestival.eu oraz mediach społecznościowych wydarzenia.

W razie pytań i niejasności, jesteśmy do Waszej dyspozycji i prosimy o kontakt mailowy: dronefilmfest@gmail.com.

Organizatorzy Drone Film Festival Wrocław 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

[pexyoutube pex_attr_src=”https://www.youtube.com/watch?v=-6VXiLCsvi0″][/pexyoutube]

 

Drone Film Festival Wrocław 2016